Home Crafts elisabeth heier: Rosetter og tidkrevende innpakking